Végrehajtási eljárás felfüggesztése és félbeszakadás iránti kérelem

A mintalevél letöltéséhet kattintson ideVegrehajtas-_felfuggesztes_es_felbeszakadas_iranti_kerelemminta-1.docx

A 2021.03.08-i naptól hatályos 112/2021. (III. 6.) Kormányrendeletből kiderül, hogy a jogalkotó a végrehajtási eljárásokat teljes egészében nem függesztette fel, csak bizonyos eljárási cselekményeket.
Ezek között nem található a jövedelem letiltások, inkasszók felfüggesztése.
Azonban a rendelet 10. § (2) bekezdése az érintettek részére lehetőséget biztosít a végrehajtási eljárások kérelemre történő felfüggesztésére:
10. § (2) A végrehajtást foganatosító bíróság az adós kérelmére kivételesen akkor is felfüggesztheti a végrehajtást, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény.
A veszélyhelyzettel meghatározott módon érintettek fentiekre történő hivatkozással kérhetik a végrehajtási eljárás felfüggesztését, melyhez mintalevelet az alábbiakban találnak.
A mintalevelet Dr. Szepesházi Péter ügyvéd úr készítette, ezt aktualizáltam az új jogszabályi hivatkozásokkal.