Az ingatlan ügyletekhez kapcsolódó jogi tevékenységek:


  • Adásvételi szerződések (elő- és végleges szerződések), csereszerződések, ajándékozási szerződések, egyéb a tulajdonjog átruházására irányuló okiratok szerkesztése
  • Szolgalmi jog alapítása, telekalakítás (megosztás, összevonás) belterületbe vonás
  • Közös tulajdon megszüntetése
  • Külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos engedélyek beszerzése
  • Tartási, öröklési és életjáradéki szerződések
  • Kölcsön és jelzálogszerződések
  • Bérleti, használati és egyéb szerződések szerkesztése
  • Képviselet ingatlan-nyilvántartási és egyéb hatósági eljárásban
  • Társasház alapítása, meglévő alapító okirat módosítása valamint Szervezeti és Működési szabályzat elkészítése

 

Az ügyletek megkötése során mindkét fél érdekét képviseljük. A Polgári Törvénykönyv alapján és a kialakult gyakorlat szerint:

- Az eladó viseli az átadással és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett állapot rendezésével kapcsolatos költségeket.

- A vevő viseli a szerződéskötési költségeket (ügyvédi munkadíj) a visszterhes vagyonátruházási illetéket, továbbá az átvétel és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségeit. A felek közös megegyezés alapján eltérhetnek a fenti költségviselési szabályoktól.

Az ügyletek biztonságához kapcsolódó letétek (foglaló, vételárelőleg) kezelését is ellátjuk.

Ügyvédet keresek

Vissza a főoldalra