Adójog, szerzői jog, emberi jogok, stb.

Ügyvédet keresek

Vissza a főoldalra

--OO--

Webshop-fogyasztói jogviták online vitarendezése az EU-ban

Szerző: Dr. Kálmán Kinga

Ha alternatív vitarendezési testülettől kap névre szóló e-mailt, ne lepődjön meg, Ön egy online vitarendezési eljárás részesévé vált!

A webáruházak elmúlt években tapasztalt rohamos terjedése és a belső piaci szabad árumozgás bővülése okán az Európai Unió szükségesnek látta egy olyan online alternatív vitarendezési felület kialakítását, amely lényegesen megkönnyíti a felek között a panaszkezelést.

Ennek eredménye, hogy az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók a webshopon keresztül vagy egyéb elektronikus eszköz útján (pl.: sms) vásárolt termékekkel, és ily módon igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatban már nem csak papír alapon, hanem online módon is kezdeményezhetnek bíróságon kívüli vitarendezést az Unióban letelepedett kereskedőkkelszemben.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelettel létrehozott, és az Unió által fenntartott online vitarendezési platform teljes mértékben digitalizálta az eljárást, méghozzá az Unió összes hivatalos nyelvén. Nem csak a fogyasztó terjesztheti elő panaszát elektronikusan, de a vállalkozás is jogosult online – személyes megjelenési kötelezettség nélkül – védekezni, illetve maga az eljáró vitarendező fórum is digitális keretek között tartja a kapcsolatot a résztvevőkkel.

Az eljárás további előnye, hogy a legtöbb tagállamban díjmentesen kezdeményezhető, amiből egyenesen következik az is, hogy egyre több fogyasztó fogja majd igénybe venni a vitarendezés ezen új formáját. Nem meglepő tehát, ha a jövőben a vállalkozásunk e-mail fiókjában megszaporodnak a „meghívások” az új generációs panaszügyintézésre.

Fontos kihangsúlyozni, hogy a vállalkozások a legtöbb tagállamban – így Magyarországon is – kötelesek érdemben részt venni az alternatív vitarendezési eljárásokban, ellenkező esetben pénzbírsággal, illetve egyéb fogyasztóvédelmi szankciókkal sújthatók.

A fenti jogkövetkezmények elkerülése végett, ha vállalkozásunk fogyasztói panaszt kap az online vitarendezési platform oldaláról, úgy mindenképpen meg kell tenni a szükséges nyilatkozatokat az előírt 10 napos határidőn belül.

Az online vitarendezésre hatáskörrel rendelkező fórumok saját – tagállami szintű – eljárási szabályaik szerint járnak el, így az ügy végén meghozott érdemi döntések kötelező ereje is tagállamonként változhat, de a cél valamennyi esetben a felek közötti egyezség létrehozása.

Ügyvédet keresek

Vissza a főoldalra

Az emberi jogok

1. cikk 

“Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek.”

2. cikk

“Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre, vagy bármely más körülményre való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra.”

12. cikk

“Senkinek magánéletébe, családi ügyeibe, lakóhelye megválasztásába vagy levelezésébe nem szabad önkényesen beavatkozni, sem pedig becsületében vagy jó hírnevében megsérteni. Minden személynek joga van az ilyen beavatkozásokkal vagy sértésekkel szemben a törvény védelméhez.”

--OO--

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

--OO--

Ügyvédet keresek

Vissza a főoldalra